Tilstandsrapport

Tryggere boligkjøp med tilstandsanalyse etter Norsk Standard – NS 3600

Formålet med tilstandsrapporten er å beskrive bygningens tekniske, det vil si fysiske, tilstand. Da lager vi en detaljert rapport over bygningens tekniske og vedlikeholdsmessige status. Den utføres i henhold til Norsk Takst regler og Norsk standard NS 3424. Registrering angis i grader av tilstandssvekkelse som går fra TG 0-TG 3. Rapporten blir basert på visuelle obervasjoner samt bruk av relevant måleutstyr.

Fordeler med å bruke standarden er:

 • Klarere retningslinjer for undersøkelser og vurdering av boligers tilstand
 • Bygningssakkyndige har en felles sjekkliste
 • Homogene og bedre tilstandsrapporter
 • Et verktøy for oppdragsgiver (megler, advokat eller forbruker) som grunnlag for boligkontrakten

Ved å bruke tilstandsrapporten blir det mulig å redusere konfliktnivået ved omsetning og gi kjøper en større visshet om boligens kvaliteter og mangler, i tillegg til hvilke tiltak som må forventes og hva det vil koste å utbedre disse.

Egenerklæring

Forut for tilstandsanalysen skal det foreligge en egenerklæring fra eier. Egenerklæringen skal gi uttrykk for selgers kunnskap om boligen, herunder:

 • Detaljert identifikasjon av tomt og bygning
 • Alle kjente feil og mangler ved boligen
 • Opplysninger om alle arbeider utført på boligen i de siste 10 år
 • Problemer ved bruk av bolig
 • Skadedyr på eiendommen
 • Kontroller utført av offentlige myndigheter
 • Heftelser og krav fra kommunen eller andre
 • Eventuelle tvister eller avtaler som gjelder boligen
 • Tidligere tekniske rapporter

Mindre usikkerhet

En grundig tilstandsrapport utarbeidet av våre takstmenn kartlegger om det er feil eller mangler i boligen før du kjøper eller selger.

Tryggere bolighandel

Tilstandsrapporten bidrar til tryggere bolighandel med en fagkyndig vurdering før avtaleinngåelse om eierskifte.

Reduserer konflikter

Relevante opplysninger om boligen gjennom en tilstandsrapport, justerer forventningene til kjøperen og konfliktnivået reduseres.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle