Velkommen til

Takst & BefaringsSenteret AS

Vi sørger for en trygg opplevelse fra A til Å. Kontakt oss for en hyggelig og uforpliktende prat!

Hva vi tilbyr

For en kjøper er det å overta en ny leilighet et stort øyeblikk. Vårt mandat er å stille med kvalifisert personell og god bistå med en god overleveringsprosess.

Vi har etablert flere dedikerte team på dette området. Trygghet for alle er alfa og omega, ikke minst for kjøperen. Ved å la oss håndtere dialogen med deres kjøpere fra tilvalgsprosess til ettårsbefaring, sikrer dere at de blir ivaretatt i alle ledd. Ikke minst, frigir dette deres interne ressurser for å ta fatt på nye prosjekter.

Tilvalgsprosessen

Vårt mål er at tilvalgsprossessen skal være en positiv opplevelse for både kjøper og dere.

Entreprenørbefaring

Gjennom gode entreprenør- befaringer sikrer vi at eventuelle feil og mangler i stor grad er utbedret før kjøperen får se sin bolig.

Ferdigbefaring

Både kjøper av bolig, totalentreprenør og vi er med på ferdigbefaringer og overleveringer.

Overtakelsesbefaring

Ved overlevering vil vi gjennomføre en kontroll sammen med kjøper og entreprenør for å påse at alle feil og mangler fra forbefaringen er rettet opp. Strøm, vannmåler og energimåler avleses.

Ettermarked

Vi ser at med gode overtakelser minimerer vi avvik og reklamasjons- arbeidet betydelig. Likevel er det ofte slik at avvik oppstår og reklamasjoner blir meldt inn av kjøper etter overtakelse.

Ettårsbefaring

Ved en ettårsbefaring har man et møte med totalentreprenør og underentreprenør, og avtaler hvem som skal utføre hvilke oppgaver, slik at oppgavene utføres og godkjennes etter gjeldende standarder.

Tilstandsrapport

Vi utfører tilstandsrapporter ihht. den nye forskriften. Vi bruker et klart språk som er lett å forstå for de som selv ikke er bygningssakkyndige.

Om oss

Hvem er vi?

Takst & Befaringssenteret har de seneste årene opparbeidet solid kunnskap og erfaring med forbefaring (ferdigbefaring) og overlevering av nybygg-prosjekter.

Å sikre velfungerende prosesser for overtakelser er en viktig del av vår kjernevirksomhet og vi har derfor etablert flere dedikerte team på dette området. Trygghet for alle parter er alfa og omega når vi fasiliterer overlevering av nybygg-prosjekter.

Siste nytt

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker å bestille en av våre tjenester, ta kontakt med oss for en hyggelig og uforpliktende prat.